Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Πολιτισμού έχει σκοπό την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
https://www.kepo.gr/

Προβολές σελίδας :

0

Streams