Δέσποινα Ραφαήλ / Despina Rafail

Η Δέσποινα Ραφαήλ είναι ανερχόμενη τραγουδίστρια της Ελληνικής λαϊκής και Έντεχνης μουσικής Σκηνής. Η μουσική για την Δέσποινα, όπως λέει η ίδια: “είναι βαθιά εσωτερική ανάγκη, είναι μέσο επικοινωνίας με τον εσωτερικό κι εξωτερικό μου κόσμο θα έλεγα ακόμη ότι είναι και μέσο ψυχανάλυσης…”

Despina Raphael is an up-and-coming singer of the Greek Folk and Art Music Stage. Music for Despina, as she says: “it is a deep inner need, it is a way of communication with my inner and outer world, I would even say that it is also a means of psychoanalysis…”

Προβολές σελίδας :

0

Streams